Aanmelden

Aanmelden

Schooljaar 2024 - 2025 -- beschikbare plaatsen

Status juni 2024

De Startbaan speciaal onderwijs (so) 

  • DE STARTBAAN SPECIAAL ONDERWIJS IS VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025 VOL!

De Startbaan praktijkcollege (vso) 

  • De onderbouw (12/13 jaar) van het Praktijkcollege/VSO is voor het schooljaar 2024-2025 VOL!
  • In de middenbouw (14/15jaar) is beperkt ruimte
  • In de bovenbouw, de voor- en examenklassen (16/17 jaar) is beperkt ruimte
     

Hoe werkt het?

U bent altijd welkom voor een interessegesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u meer over de school te weten komen en kunnen we kennis met elkaar maken. 

U kunt een afspraak voor een interessegesprek maken met het secretariaat. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.


Hoe gaat toelating voor het speciaal onderwijs?

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan speciaal onderwijs aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. De commissie van begeleiding hanteert de criteria zoals die zijn opgeschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (sop). Deze criteria kunt u op verschillende plekken op de site lezen (o.a. bij wie we zijn) en het sop kunt u bij de downloads vinden.

 

Hoe gaat toelating voor het praktijkcollege (vso)?

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan speciaal onderwijs aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. De commissie van begeleiding hanteert de criteria zoals die zijn opgeschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (sop). Deze criteria kunt u op verschillende plekken op de site lezen (o.a. bij wie we zijn) en het sop kunt u bij de downloads vinden.