De Startbaan speciaal onderwijs (so)

De Startbaan speciaal onderwijs (so)

De Startbaan speciaal onderwijs 

De Startbaan is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. De kinderen zijn door een verstandelijke beperking zeer moeilijk lerend. De Startbaan is een cluster 3 school. De kinderen kunnen het reguliere onderwijs niet volgen. Het IQ van de kinderen is onder de 55 of tussen de 55 en 70 met aanvullende problematieken (gediagnosticeerd). Bijvoorbeeld: een aantoonbare sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, een gediagnosticeerde stoornis e/o syndroom waardoor er een beperking in het verwerken van informatie is. Het onderwijs op De Startbaan speciaal onderwijs is gericht op de vakken Nederlands en rekenen waarbij sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren een belangrijk onderdeel zijn. Daarnaast vinden we bewegingsonderwijs en kunst & cultuur belangrijk. Leerlingen in het speciaal onderwijs leren vooral vanuit ervaring en door te doen. Op De Startbaan bieden wij daarom een rijke en betekenisvolle leeromgeving waarin leerlingen leren wie ze zijn en wat bij ze past. 

We bereiden onze leerlingen voor om maximaal te kunnen presteren in de volgende fase van hun ontwikkeling. Dat kan zijn de volgende dag, het volgende leerjaar, in het voortgezet (speciaal) onderwijs en uiteindelijk de uitstroom de maatschappij in.