Waardering Inspectie

Waardering Inspectie

Oordeel 2022
De onderwijsinspectie heeft in het voorjaar 2022 een bestuursgericht toezichtonderzoek bij Stichting Klasse verricht. Op deze manier houdt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs in het oog. Tijdens dit onderzoek zijn ook De Startbaan speciaal onderwijs en De Startbaan praktijkcollege meegenomen. 

Het oordeel van de inspectie is dat Stichting Klasse de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Stichting Klasse goed in beeld heeft en dat de scholen voldoende presteren. De Startbaan speciaal onderwijs en De Startbaan praktijkcollege zijn in het verslag positief opgenomen.  Via deze link kunt u het verslag vinden.


Oordeel 2018
De onderwijsinspectie heeft het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op De Ark in april 2018 voldoende en op onderdelen goed beoordeeld. We hebben ook nog adviezen meegekregen om het onderwijs nog beter te maken dan al is geconstateerd. De rapportages kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Waardering SO De Ark: Voldoende
SO De Ark waardering

Waardering VSO De Ark: Voldoende
VSO De Ark waardering