Communicatie ouder- en jeugdpunt

Communicatie ouder- en jeugdpunt

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op school. Daarnaast vind je vanaf dit schooljaar ook alle informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.

Als je er niet uitkomt of je wil graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband. Hoe dat gaat staat allemaal op www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl.

Om Passend Onderwijs steeds beter te maken, horen we daarnaast graag wat jouw ervaringen zijn. Dit mag als ouders, maar we horen ook graag hoe leerlingen Passend Onderwijs ervaren. Door je ervaring te delen, komen we te weten waar scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan kunnen besteden.

Laat je ervaring achter op
https://swv-vo-mhr.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt